Posed v lese

Etický kodex

  1. Uhlík je navržen v souladu s lesem, ve které je, a proto odpadky rozdělujeme na plast, papír, bio a směsný odpad. Nádoby jsou umístěny v zázemím pod ním.
  2. Do Uhlíkových kamen patří připravené dřevo. Při použití, prosíme, o jeho následné opětovné doplnění. Nářadí jsou k dispozici.
  3. Uhlík nemá rád vůni cigaretového kouře a proto se uvnitř nekouří.
  4. S ohněm nakládejte opatrně, popelník i krbové okno kamen mějte zavřené vždy, když uvnitř hoří oheň. Když budete z Uhlíku odcházet, nezapomeňte zkontrolovat, zda je oheň uhašen.
  5. Knihovna je i pro hosty, kteří si ji budou užívat po vás, prosíme tedy, abyste knihy z knihovny neodváželi.
  6. Prostěradla i ručníky, které použijete pro saunování a osobní hygienu, můžete mnohdy použít i opakovaně, ušetříte tak spoustu pitné vody potřebné k praní.
  7. Káva, olej, cukr, kosmetika a další věci jsou v Uhlíku v dostatečném množství pro Váš pohodlný pobyt; co nespotřebujete prosím ponechte v Uhlíku.
  8. Uvnitř i vně chovejte citlivě a s respektem bez hrubého zacházení.
  9. Uhlík je postaven tak, aby maximálně využívala obnovitelné zdroje. Jedná se o zdroje, které nejsou neomezené, snažte se toto respektovat a šetrně zacházet s elektrickou energií, teplou, pitnou i užitkovou vodou.