Posed v lese

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů

Všichni hosté ubytovaní v Uhlíku jsou povinni dbát všech níže uvedených opatření a postupů, aby se vyvarovali zranění, úrazu či jiné škodě na zdraví či majetku. Klient přebírá odpovědnost za dodržování těchto opatření a postupů všemi jak sám, tak ze strany osob, které jsou společně s ním ubytovaní.

 1. Pitná voda – pitná voda je pouze voda v demižonu na kuchyňské lince. Ostatní voda ve dřezu, umyvadle a sprše je pouze užitková. Není určena pro pití. Na umývaní nádobí je však dostatečná. Když dojde voda v demižonu, tak bude připravena v zázemí pod Uhlíkem dostatek pitné vody.
 2. Krbová kamna – v krbových kamnech se topí pouze dřevem, které je připraveno u posedu. Jedny krbová kamna vyhřívají obytný prostor a druhá saunu. Když si přejete zatopit v kamnech, použijte k tomu nejprve podpalovač a dřevěné třísky, které rozprostřete rovnoměrně na podpalovač. Povytáhněte komínovou klapku směrem k sobě (horní tyčka), posuňte přisávání čerstvého vzduch směrem doprava, sirkou nebo zapalovačem zapálíte noviny, od kterých chytnou nejprve jemné třísky a později i větší kousky dřeva. Po zapálení podpalovače uzavřete skleněná krbová dvířka a počkejte, než se kamna rozhoří. Poté uzavřete komínovou klapku i přisávání vzduchu zasunutím obou dvou nerezových tyček od sebe. Přikládejte rovnoměrně, tak aby kamna nebyla přeplněna a dvířka bylo možné vždy bezpečně zavřít. Prosíme veškeré použité dřevo zpátky doplnit. Nářadí je umístěno v zázemí, dřevo ke zpracování je v hranici pod Uhlíkem.
 3. Chemická toaleta – kapacita odpadové kazety je 15 litrů, z tohoto důvodu je třeba šetrně zacházet s vodou určenou na splachování. Když chcete toaletu použít, je třeba nejprve odklopit víko toalety, poté odsunout záklopku; ta se ovládá z přední strany toaletní mísy páčkou, kterou posunete vpravo nebo vlevo. Do chemické toalety nevhazujte dámské hygienické vložky, vlhčené ubrousky, pleny ani jiné věci. Používejte pouze toaletní papír, jenž je připravený. Voda na oplach toalety teče tak dlouho, dokud držíte sepnutý spínač na horní straně toalety, štětka na údržbu čisté toalety je umístěna hned vedle toaletní mísy. Po ukončení Vaší potřeby a očištění toalety zasuňte záklopku a zaklopte víko toalety. V případě, že je chemická kazeta plná, začne svítit varovná červená kontrolka na vrchní straně toalety. V tu chvíli již toaletu nepoužívejte. Je třeba vyměnit kazetu s náplní. V tuto chvíli je třeba zavolat správce, který se o výměnu postará.
 4. Elektrická energie – je získávána z fotovoltaických panelů, které dodávají elektrickou energii pro základní provoz posedu. Napájí vnitřní osvětlení, cirkulaci vody a lednici. Není povoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektrického vedení. Sluneční svit je omezený, orientovaný na západ. Proto, prosím, uvažujte, kdy a jakou energii využíváte. Ideálně kdy se získává od cca 12 hod do 19 hod. Při nočním sprchování, spotřebování teplé vody, se mohou zdroje vyčerpat.
 5. Plynový sporák – dvouplotýnkový plynový sporák se zapaluje stlačením ovládacího knoflíku, při stlačení se oheň zapálí. Nepotřebujete používat sirky či zapalovač. Nikdy nenechávejte plotýnku hořet, pokud odcházíte z místnosti. Vždy zkontrolujte, zda je plotýnka vypnutá a neuniká plyn do místnosti. Zamezte ohřívání zadní stěny obkladu kuchyně od hořáku.
 6. Interiérová sprcha - host dbá na spotřebu vody s vědomím jejího omezeného množství.
 7. Okna a dveře - host je povinen při svém odchodu z Uhlíku všechna okna a dveře uzavřít a uzamknout, stejně tak v případě silného větru nebo deště.
 8. Lékárnička – je umístěna v polici posezení velkého okna a obsahuje základní lékařské vybavení tak jako autolékárnička.
 9. Hasicí přístroj – je umístěn v polici posezení velkého okna. Přístroj je práškový. V případě požáru po sejmutí z držáku je ho třeba nejprve odjistit vytržením pojistky, pak ho nasměrujte tryskou směrem k ohni a stiskněte uzávěr.
 10. Správce – na správce se lze obrátit v situacích, kdy host potřebuje poradit nebo pomoci s obsluhou nebo ovládáním Uhlíka. Tereza Šandová – telefonní kontakt je +420 721 222 429, Petr Šanda – telefonní kontakt je +420 721 383 895.
 11. Venkovní ohniště – využívejte pouze prostor k venkovnímu ohni určený, tento prostor je obestavěn velkými kameny, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření ohně do širšího prostranství. Pokud topíte ve venkovním grilu nikdy se od něho nevzdalujte. Při topení ve venkovním grilu přikládejte rozumně, plameny by nikdy neměli vystoupat více než 15 cm nad vrchní hranu grilovací desky. Používejte pouze suché dřevo. Nikdy do grilu nevhazujte petardy, dělobuchy, nelijte tam žádné hořlaviny. Po ukončení grilování nechte oheň pod Vaší kontrolou dohořet. Horký popel ponechte uvnitř grilu, o vyčištění grilu se postará správce.
 12. Chladnička – je umístěna pod pracovním prostorem kuchyňské linky. Je třeba dbát na to, aby chladnička nezůstala dlouho otevřená a nezvyšovaly se energetické nároky na její chlazení.
 13. Terasa – terasa je určená k pobytu dvou osob bez zdravotních problémů. Je zakázáno vstupovat na terasu posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek. Venkovní gril umisťujte na terasu směrem ke schodišti tak, aby se zamezilo převrhnutí otevřeného ohně do lesa a vzniku požáru.
 14. Bezdrátový reproduktor – na tento reproduktor se lze připojit prostřednictvím nastavení Bluetooth na svém mobilním zařízení. Nabíjení je prostřednictvím baterií AAA. Reproduktor je interiérový, vždy jej nechávejte pouze uvnitř mobilní jednotky.
 15. Saunování
  Před vstupem do sauny si odložte veškeré oblečení, osprchujte se mýdlovou vodou a tělo osušte.
  Pro regenerační účely se doporučuje teplota vzduchu mezi 80 – 100 stupni. Vyšší teplota je nevhodná. Optimální teplota pro začátečníky by měla být cca 75 stupňů. Do sauny vstupujte s osuškou na boso. Usedněte na lavici. Doporučujeme sundat zlaté řetízky a šperky. Délka pobytu je značně rozdílná, většinou se hovoří okolo 10-15 minut.
  Po saunování použijte studenou sprchu, se kterou vždy začínejte od dolních končetin.
  Odpočiňte si a podle osobní potřeby vstupte opět do sauny. Během odpočinku nezapomeňte doplňovat tekutiny!!
 16. Zázemí pro klienty - pro potřeby klientů je vymezen prostor zázemí (uložení dřeva, nářadí, apod.) pod Uhlíkem přístupný ze zadní strany stavby.
 17. Je povinné
  • potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, náměsíčnost atd.) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu,
  • máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití,
  • uhasíte všechny kamna a svíčky před spaním,
  • oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu.
 18. Je zakázané
  • přítomnost dětí v a okolí posedu,
  • kouřit uvnitř posedu a terase,
  • házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí do okolí posedu,
  • používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie),
  • vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
  • vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu.

V případě, že dojde k úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc, drobné ranky lze ošetřit lékárničkou, která je umístěna v polici pod velkým oknem v Uhlíku. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla (volání je bezplatné):

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Obecní (městská) policie

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání